INSPEKCJE BUDYNKÓW


Powszechnie wiadomo, że budynki, mosty lub wiadukty ulegają stopniowej dewastacji.
Czy to z przyczyn naturalnych, czy na skutek działalności człowieka, najmniejsze pęknięcia lub korozja mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet katastrof budowlanych. Wady te mogą wystąpić bez echa, ponieważ często występują w miejscach bardzo trudno dostępnych dla tradycyjnych kontroli.

Dynamika rozwoju branży budowlanej spowodowała, że również w tej dziedzinie szerokie zastosowanie znalazły bezzałogowe statki powietrzne (UAV), które pomagają w regularnej kontroli punktów krytycznych i działaniach prewencyjnych, a także redukują koszty i ryzyko związane z tradycyjnymi inspekcjami miejsc o trudnym dostępie.