Inspekcje termowizyjne izolacji budynków


Dynamika rozwoju spowodowała, że coraz większą uwagę poświęca się oszczędzaniu energii i pieniędzy zwłaszcza przy dużych inwestycjach. Oprócz licznych kosztów, które muszą zostać przeznaczone na utrzymanie obiektu, bardzo istotne są koszty ogrzewania. Zarówno posiadacze prywatnych domów, jak i firmy będące w posiadaniu licznych biurowców muszą stale kontrolować szczelność dachów i elewacji w celu minimalizacji strat ciepła. Liczne przyczyny powodujące nieszczelności, takie jak niedokładność wykonania czy rozszczelnienia spowodowane wiekiem, powodują  znaczne straty finansowe, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Najprostszą metodą badania jest pomiar termowizyjny, czyli badanie odpowiednią kamerą pokazującą temperaturę w poszczególnych miejscach. Wykorzystując tego typu kamery, możemy określić dokładną  temperaturę w miejscu łączeń, np. między oknem a framugą. Termowizja jest również najlepszą metodą służącą w ocenie jakości wykonanych prac termomodernizacyjnych budynku. Widoczne na obrazach w podczerwieni ewentualne różnice temperatur mogą zobrazować miejscową nieszczelność lub zawilgocenie. Niestety często wykonanie pomiaru kamerą  termowizyjną  jest bardzo utrudnione lub niemożliwe ze względu na duże wysokości i niedostępność do poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Bezzałogowe statki powietrzne pionowego startu wykorzystujące kamery termowizyjne są wstanie precyzyjnie zdiagnozować dachy oraz elewacje budynków. Jest to metoda pozwalająca na szybką i dokładną kontrolę zarówno całych powierzchni dachowych, jak i powierzchni bocznych

Właściwie wykorzystywane kamery termowizyjne pozwalają na szybką i pewną kontrolę ilości traconego ciepła w budynku na skutek nieszczelności i usterek. Metoda ta nie tylko jest najdokładniejsza, ale i bardzo ekonomiczna. Regularnie prowadzone kontrole pozwalają na oszczędności znacznych środków oraz likwidacje usterek odpowiednio wcześnie.


termowizja_budynkow2