Inspekcje pochodni gazów zrzutowych


Pochodnie gazowe ze względu na swoje gabaryty jak i kluczową role w przemyśle naftowym, koksowniach jak i wysypiskach śmieci muszą podlegać częstym i dokładnym inspekcją. Bezpośrednia ingerencja człowieka w celu wykonania inspekcji niesie za sobą znaczne ryzyko jak i wydłuża czas wykonywanych prac.

Dzięki zastosowaniu naszych Dronów nie tylko minimalizujemy ryzyko z uwagi na brak bliskiego kontaktu człowieka ale również przyspieszamy znacznie proces realizacji inspekcji co w znacznym stopniu ogranicza koszty ponoszone przez Państwa firmę.

Poprzez zastosowanie naszych Dronów możliwe jest szybkie wykrycie ewentualnych usterek a dobrze działająca pochodnia gazowa to przede wszystkim zabezpieczenie otoczenia przed skutkami niekontrolowanej migracji gazu (wybuch, zatrucia, odór) oraz ochrona środowiska przez zastąpienie emisji bardziej szkodliwych gazów palnych emisją mniej szkodliwych spalin.

inspekcje_pochodni_gazow