Inspekcje łopat elektrowni wiatrowych


wiatrak_z_octo_zoom_w_rogu
Potężne łopaty farm wiatrowych składają się z materiałów kompozytowych, które często kryją drobne wady lub braki ciągłości trudne do wykrycia przy użyciu konwencjonalnych metod.
Defekty materiału, z którego składają się łopaty doprowadziły w przeszłości do katastroficznych uszkodzeń, zagrażając życiu

Serwis i utrzymanie dobrego stanu technicznego elektrowni wiatrowej stanowią istotną część całkowitych kosztów generacji energii elektrycznej w energetyce wiatrowej. Średnio, dla całego okresu eksploatacji turbiny, można je oszacować na 20 do 25% całkowitych kosztów utrzymania turbiny, przy czym dla turbin nowych są one mniejsze – wynoszą 10 do 15% i wzrastają wraz ze zużywaniem się turbiny do ok. 20 do 35% w końcowej fazie jej eksploatacji.

Potężne łopaty farm wiatrowych składają się z materiałów kompozytowych, które często kryją drobne wady lub braki ciągłości trudne do wykrycia przy użyciu konwencjonalnych metod. Defekty materiału, z którego składają się łopaty doprowadziły w przeszłości do katastroficznych uszkodzeń, zagrażając życiu i zmniejszając publiczne zaufanie, co z kolei spowodowało ograniczenia dalszego rozwoju.


Przyczyny i skutki uszkodzeń elektrowni wiatrowych:

  • niesprzyjające warunki pogodowe (np. silny wiatr),
  • ptaki,
  • wysokie zasolenie wody i powietrza

 

Wśród uszkodzeń najczęściej spotykanych w elektrowniach wiatrowych można wyróżnić:

  • uszkodzenia generatora i elementów wirujących wspólnie z generatorem,
  • uszkodzenia łopat turbin wiatrowych,
  • uszkodzenia masztu elektrowni wiatrowej,
  • inne uszkodzenia mogące prowadzić do wyłączenia elektrowni z eksploatacji i generujące koszty napraw.