Inspekcje paneli słonecznych (instalacji fotowoltaicznych)


Panele fotowoltaiczne, są komponentami wrażliwymi na czynniki zewnętrzne, wymagają regularnych inspekcjisolarthermal
oraz diagnostyki w celu utrzymania sprawności wytwarzanej energii elektrycznej.
Termowizja jest metodą wykorzystywaną w celu diagnostyki.

Prowadzi ona do wyznaczenia rozkładów temperatury jak i pozwala wyróżnić nadmiernie nagrzewające
się obszary na poszczególnych ogniwach fotowoltaicznych. Punkty te, nazywane hot-spot’ami powstają
na skutek zacienień oraz uszkodzeń w trakcie produkcji lub transportu.

Powstawanie hot spot’ów przekłada się na znaczne pogorszenie sprawności paneli a nawet może dojść
do spowodowania samozapłonu modułu.

Temperatura takiego punktu może sięgać nawet 250 ° C, zaś starty  wynoszą od 5 do 25%. Tradycyjna metoda diagnostyki farmy fotowoltaicznej polegająca  na obchodzie serwisanta z kamerą termowizyjną
jest zajęciem które wymaga dużego nakładu czasu,

W przypadku standardowej inspekcji z ziemi nie uzyskuje się obrazu całości badanego obiektu lecz tylko jego fragmenty. Lot drona można zaprogramować według istniejącej potrzeby. Dodatkowo stosując kamery termowizyjne  zintegrowane  z  systemem GPS jesteśmy w stanie uzyskać całą mapę terenu wraz z przestrzennym rozkładem temperatur.

Przygotowany w ten sposób termogram pozwala na odczyt temperatury w dowolnym punkcie, oraz wyznaczenie współrzędnych GPS tego punktu. Dodatkowo uzyskujemy również zdjęcia wizyjne.
Wymienione cechy i zalety wykorzystania dronów do diagnostyki termowizyjnej wpływają na skrócenie czasu takiego badania,
czyli co za tym idzie szybszą lokalizację usterek i zwiększenie niezawodności całej elektrowni słonecznej.


panele_sloneczne1