Inspekcje linii energetycznych (termowizja)


Tradycyjne inspekcje linii energetycznych z wykorzystaniem helikopterów niosą rovdrone za sobą ogromne koszty jak i mniejszą dokładność wykonywanej prac. Helikopter ze względu na wiele ograniczeń nie jest w stanie dokonać dokładnego badania obiektu. Drony posiadają nieograniczaną mobilność, są w stanie dokonywać pomiarów pod różnymi kątami z bardzo bliskiej odległości co odgrywa kluczową role w przypadku badania termowizyjnego.

Ogromna zasadność montażu sensora termowizyjnego na dronie została już potwierdzona wielokrotnie

przez między innymi takie Państwa jak; Nowa Zelandia, Australia, Niemcy, USA, Anglia. Dzięki czujnikowi Oktokopter jest w stanie wykryć m.in. korozję, zużycie i przerwanie przewodów energetycznych, a także zidentyfikować znajdującą się zbyt blisko linii przesyłowych roślinność. Mobilność systemu i jego zdolność do szybkiej analizy zebranych danych ograniczy do minimum czas potrzebny do wykrycia (a co za tym idzie również i usunięcia) usterek mogących powodować długie przestoje w przesyle energii elektrycznej. Czas realizacji oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac gra tu kluczową rolę dlatego też wykorzystanie Dronów jest tak atrakcyjne z uwagi na ograniczanie kosztów oraz dokładność wykonywanych prac.


inspekcje_linii